Vytvořili jsme animované video, které pomocí vtipné alegorické animace popisuje vzdělávací metodu profesora Matthew Lipmana, jež se zaměřuje na rozvíjení přirozeného talentu dětí. Toto video vám poskytne jedinečný pohled na inovativní přístup v oblasti vzdělávání a filozofie pro děti. Připojte se k nám a objevte nové možnosti ve vzdělávání vašeho dítěte.

FILOSOFICKÁ FAKULTA  UNIVERSITY HRADCE KRÁLOVÉ

Centrum Filozofie pro děti • v roce 2007 spuštěny webové stránky, sloužící jako platforma pro diskusi a zdroj informací a didaktických materiálů: www.p4c.cz

Pinkbox • nabídka vzdělávacích a filozofických workshopů pro děti i dospělé: https://www.pinkbox.org The Philosophy Man: Jason Buckley • skvělý zdroj materiálů a konkrétních tipů do výuky podle principů P4C; inspirační zdroj pro tenisovou metaforu využitou ve videu: https://www.thephilosophyman.com